Курс прозе

Зоран Живковић
редовни професор

Рођен је у Београду 1948. Дипломирао је 1973. на Одсеку за општу књижевност с теоријом књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду. Магистрирао је 1979, а докторирао 1982. такође на Филолошком факултету. Од 2007. предаје креативно писање на Филолошком факултету Универзитета у Београду. сазнај више

Теме на курсу прозе:

1. Зашто пишемо прозу?
2. Начела прозног казивања
3. Склоп прозног дела
4. Особености прозног језика
5. Прозне теме и мотиви
6. Грађење прозног лика
7. Мотивација и индивидуализација у прози
8. Особености прозног времена
9. Виши видови прозног казивања