Пријављивање

Пријављивање за "Летњу школу креативног писања" обавља се и-мејлом на адресу kreativnopisanje.fil@gmail.com. Потребно је да наведете:
- име и презиме
- број мобилног телефона

Месечни курс обухвата oсам двочасова и стаје 12.400 динара. Овај износ треба платити из два дела од по 6.200 дин, и то први део одмах приликом пријављивања, а други најкасније до 15. јуна 2017.

Молимо Вас да фајл са скенираном уплатницом, као потврдом о извршеној уплати прве рате, пошаљете имејлом, приликом пријављивања, на адресу: kreativnopisanje.fil@gmail.com
Пријаве без ове потврде о извршеној уплати неће се узимати у обзир.

Подаци за уплату: Сврха уплате: "Летња школа креативног писања"
Прималац: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, 11000 Београд
Шифра плаћања: 189
Рачун примаоца: 840-1615666-26